Folket

Osingane veit du,
både dei som er fødd her og dei som har vandra inn,
er alle Osingar.
Den første som kom til Os veit vi lite om. Kor kom ho/han frå,
til fots eller til sjøs.
Ho eller han var ihvertfall innvandrar,
kanskje flyktning.
Hmmm det er litt å tenka på.…

———————————————————————

Folket som bur her

Øyafolket
Lysefjordingane
Drangefolket
Søftelendingane
Osingane.
Dalafolket
Indregardane
osv.
osv.

Heidersfolk

Idrettsfolk

Kjenningar

Hos Kongen

osv.

osv.

Osingane veit du,
både dei som er fødd her og dei som har vandra inn,
er alle Osingar.
Den første som kom til Os veit vi lite om. Kor kom han/ho frå,
til fots eller til sjøs.
Han eller ho var ihvertfall innvandrar,

kanskje flyktning.
Hmmm det er litt å tenka på.