Snøgg

Snøgg Status 07.07.2024

Stifting av Vernelaget for MB SNØGG

Vedtekter for Vernelaget for MB SNØGG

Båten «Snøgg» varig verna

Riksantikvaren har gitt båten «SNØGG» vernestatus.

«Snøgg» har fått status som verna, melder Os Sogelag i ei pressemelding i dag.
– Vernestatus for «SNØGG» er eit første, viktig steg for å kunna ta vare på dette krigsminnet for ettertida.
Neste steg er å rehabilitere båten.
«SNØGG» er ei 29 fot lang skøyte bygd ved Henrik J. Askvik og sønner i 1926.

Sjå omtalen i Midtsiden.no

Overtar egarskapen til MS Snøgg