Næringslivet

Næringsliv og handel.

Bønder

Fiskarar

Skogbruk

Industri

Sjukehus

Båtindustri

Trevareindustri

Gartneri

Møbelproduksjon

Transport

Byggevarer

Maling

Rørlegging

Fiskeindustri

Tekstil (IRIS)

Trikotasje