Osingar i felten

Soldatar (Bondegutar og arbeidarar) frå Os har vore med i mange krigar.
Dei var med når Tordenskjold slo svenskane i Dynekilen og Gøteborg.
Dei har kjempa i Sverge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Libanon og Afrika.
Ein lut av Oskornpaniet, reserven, var ogso med i Halden sin sisste forsvarsstrid,
som enda med at Karl den tolvte fall 11. desember 1718 og at svenskane rymde landet.
Kanskje var det ein osing som skaut?

Her kan du finne meir lesestoff

I OS SOGA (1.Bygdesoga) kan vi lesa om Osingar i felten.

Nøytralitetsvakt

Første verdenskrig

Mellomkrigstid

Andre verdenskrig

Ulven

FN-tjeneste