Om denne sio

Os den 1. januar 2020

No når Os er ute or Os er det kanskje på tide å fortsetta arbeidet som Nils Tveit avslutta med Os Soga.
Mange skrivarar har skrevet mykje om Os i bøker, artikklar, hefte og innlegg mange stader.
Kanskje vi no skal samla alt dette i internettet for alle folk.
Då slepp dei å gå på biblioteket eller i bokhandel for å finne skriverier om Os.
Det blir då lett for komande generasjonar å finna informasjon.
Kan du tenka deg å vera med på dette arbeidet?
Eg har nokre idear om korleis dette kan gjerast, men vil gjerne ha med meg fleire i arbeidet.

mvh
Hans-Inge Eide