Bli medlem

Dersom du har lyst å bli medlem, kan du kontakta leiar Øyvind Tøsdal på telefon 982 34 450,
eller per e-mail: oyvind@tosdal.no
Du kan og betala kr 300,- til Os Sogelag, kto.nr. 3530.28.30159 og merka betalinga. Ny medlem.

Føremålet til Os Sogelag er å vekkja interesse og forståing for lokalsoge og kulturminne og hjelpa til med å samla inn,
ordna og gjera tilgjengeleg alt som kan kasta lys over livskåra til folk i farne tider,- materielt og åndeleg.

Som medlem i Os Sogelag får du «Osingen» inkludert i medlemspengane og du får koma gratis på interessante lokalhistoriske foredrag
og vera med på synfaringar og turar til historisk interessante stader.

Vi ser fram til å få deg som medlem!