Artiklar i Osingen

Artiklar i Osingen
fra og  med 1985 

ÅrgangSkrivar  mmArtikkel mmpå nettet
Osingen 1985INNHALD Osingen Utgjeve av Os Mållag 1985https://www.ossogelag.no/2024/03/13/osingen-1985/
Osingen 1985Anders Kåre Engevik Banen som konkurrerte ut seg sjølv .. side 3https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/ib942b34e-f835-4f99-85c8-fab48b2ea1cb/osingen-1985.pdf
Osingen 1985Marta N. Tveit Hegglandsdøl, lysefjording og europear .. side 7
Osingen 1985Barnesider.. side 12
Osingen 1985Bente Bratlund Mæland Englekyss .. side 14
Osingen 1985Bente Bratlund Mæland Den blå tonen .. side 15
Osingen 1985Tom Hetland Lys gjennom piggtråden .. side 16
Osingen 1985Tor Lunde Stadnamn og vegnamn i Os .. side 20
Osingen 1985Skriftnemnd Henning Henriksen,Kåre Herdlevær,Tom Hetland,Magne Krüger,Margit Tøsdal
Osingen 1985Framside og teikningar Bernt Kristiansen
Osingen 1985Sats og trykk Risan & Larsen A/S, Os
Osingen 1985Pris ??
Osingen 1986INNHALD Osingen Utgjeve av Os Mållag 1986https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i9c63d07c-3dd7-45dd-8a02-0abbc41984f9/osingen-1986.pdf
Osingen 1986Bente Bratlund Mæland Underfulle veg .. side 4
Osingen 1986Arne Aarseth Fjellheim -midt i Osbygda .. side 5
Osingen 1986Marta N. Tveit Skulen og lærarane sine kår i gamle dagar .. side 8
Osingen 1986Henning Henriksen Flyg mine fuglar .. side 11
Osingen 1986Jostein Røttingen Tradisjonsrik båtbyggjarverksemd i Brattholmen .. side 12
Osingen 1986Jimmy Øvredal Tussa-Gurino .. side 15
Osingen 1986Moro-sider .. side 16
Osingen 1986Bernt Kristiansen To reguleringsarkitektar .. side 18
Osingen 1986Margit Tøsdal Tankar kring kvinnene i organisasjonslivet i Os .. side 20
Osingen 1986Samson Bjørke I morgon er det for seint .. side 24
Osingen 1986Ingeborg Askvik Dei sju undringens mil .. side 25
Osingen 1986Skriftnemnd Samson Bjørke, Henning Henriksen, Kåre Herdlevær, Margit Tøsdal,
Osingen 1986Framside og teikningar Bernt Kristiansen
Osingen 1986Trykk Risan & Larsen A/S, Os
Osingen 1986PrisKr. 20,-
Osingen 1987INNHALD Osingen Utgjeve av Os Mållag 1987https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i6a47780e-7374-464e-a210-d40d021167b5/osingen-1987.pdf
Osingen 1987Bente Bratlund Mæland OGSÅ NO
Osingen 1987Troung van Quy«Eit smzl kan gje oss ein betre dag
Osingen 1987Henrik M. Lyssand og Ivar Tvedt fortel til Mette SamdalMuntre minne frå Os Musikkforening
Osingen 1987Else Karin Bukkøy Centimeterstrip er av dagslys
Osingen 1987MORO-SIDERav elevar i 6. klasse ved Søfteland skule
Osingen 1987Samson Bjørke Litt om militærstaden Osøyro
Osingen 1987Annanias LienTresko og treskoarbeid
Osingen 1987Lars A. Strønen Treskokrakken 
Osingen 1987Kåre HerdleværJugoslavar som krigsfangar 
Osingen 1987Bente Bratlund Mæland SVETLANA KRIZOVA
Osingen 1987Skriftnemnd Samson Bjørke, Bente Bratlund Mæland, Kåre Herdlevær, Margit Tøsdal, Jostein Røttingen
Osingen 1987Framside og teikningar Bernt Kristiansen
Osingen 1987Trykk Risan & Larsen A/S, Os
Osingen 1987PrisKr. 20,-
Osingen 1988INNHALD Osingen Utgjeve av Os Mållag 1988https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i749e5d07-4dff-4605-bb8b-25b1cbdba5f8/osingen-1988.pdf
Osingen 1988Henning Henriksen Det er godt .. side 1
Osingen 1988Samson Bjørke Seterbruk i Os .. side 2
Osingen 1988Arne Aarseth Bergen Packing -ein hjørnestein .. side 5
Osingen 1988Barnesider ved 4. kl. og 5. – 6. kl. Hegglandsdalen skule .. side 8
Osingen 1988Jostein Røttingen 45 års fartstid i A/S Sundt & Co .. side 10
Osingen 1988Margit Tøsdal Minne frå stortingsarbeidet .. side 13
Osingen 1988Ådne Lunde Os Jazzlag, Der folk og musikk møtest .. side 17
Osingen 1988Erik Vangsnes Landliggjarliv i Os .. side 19
Osingen 1988Skriftnemnd Samson Bjørke, Henning Henriksen, Kåre Herdlevær, Margit Tøsdal, Jostein Røttingen
Osingen 1988Framsida og teikningar Bernt Kristiansen
Osingen 1988Trykk Risan & Larsen A.s, Os
Osingen 1988PrisKr. 20,-
Osingen 1989INNHALD Osingen Utgjeve av Os Mållag 1989https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i5b4229d7-8263-4cfd-909c-005a11b4ee85/osingen-1989.pdf
Osingen 1989Jimmy Øvredal Du er med .. side 1
Osingen 1989Øyvind Hobberstad Frå «Fuglesang» til «Kongshaug » .. side 2
Osingen 1989Henning Henriksen Bokprat med ein bokmann .. side 6
Osingen 1989Bernt Kristiansen Modell for Sigurd Bugge .. side 8
Osingen 1989Åsmund Lien Målbyte i skulane i Os .. side 9
Osingen 1989Bernt Kristiansen Tommelfingerregel .. side 12
Osingen 1989Else Karin Bukkøy Askebegeret .. side 13
Osingen 1989Barnesider av elevar ved Søre øyane skule .. side 14
Osingen 1989Maria Tveit og Hilda Feste Litt om kvinnebunader .. side 16
Osingen 1989Arne Aarseth Bjørnefjordens røyster .. side 19
Osingen 1989Skriftnemnd Samson Bjørke, Henning Henriksen, Kåre Herdlevær, Margit Tøsdal, Jostein Røttingen
Osingen 1989Framsida og teikningar Bernt Kristiansen
Osingen 1989Trykk Risan & Larsen A.s, Os
Osingen 1989PrisKr. 20,
Osingen 1990INNHALDOsingen Utgjeve av Os Mållag 1990https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i7b14a187-0efd-418c-be35-523e6c4b6eea/osingen-1990.pdf
Osingen 1990Bente Bratlund MælandSom små bål .. side 1
Osingen 1990Samson BjørkeVestlandet sin største skifabrikk .. side 2
Osingen 1990Henning Henriksen Compact, Søfteland .. side 4
Osingen 1990Bente Bratlund MælandDikt .. side 6
Osingen 1990Nils Georg BrekkeByggeskikk og Bygningsvern .. side 7
Osingen 1990Margit TøsdalGyldenlersarbeid .. side 11
Osingen 1990Barnesiderav elevar ved Søre Neset skule .. side 14
Osingen 1990Else Karin BukkøyTankar kring Os Komm. Ungdomsklubb . side 16
Osingen 1990 Ein arbeidslaus .. side 17
Osingen 1990Jimmy ØvredalHavblomar .. side 19
Osingen 1990Anders Hauge snr. og Kåre HerdleværOs Ungdomslag – 100 år .. side 20
Osingen 1990SkriftnemndSamson Bjørke,Henning Henriksen,Kåre Herdlevær,Margit Tøsdal,Bente Bratlund Mæland
Osingen 1990Framsida er teikna avBernt Kristiansen
Osingen 1990TrykkRisan & Larsen A.s, Hjelle, 5200 Os
Osingen 1990PrisKr. 20,-
Osingen 1991INNHALDOsingen Utgjeve av Os Mållag 1991https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i12ba9f04-37e5-43f2-8796-e56f1c6bb6a3/osingen-1991.pdf
Osingen 1991Jorunn RavnskogTrø over grenser .. side 1
Osingen 1991Henning HenriksenOselvarlaget .. side 2
Osingen 1991Sjur VeimOselvo – ei lakseelv .. side 5
Osingen 1991Barnesiderav elever ved klasse 5A, 5B og 6B på Os skule .. side 8
Osingen 1991Trygve NesseOs gymnas 25 år .. side 10
Osingen 1991Bente Bratlund MælandLokalsamfunnet endrar seg .. side 11
Osingen 1991Øyvind HobberstadVenting .. side 15
Osingen 1991Lars SkorpenOs Aeroklubb rundar 45 år .. side 16
Osingen 1991Henning HenriksenEin europameister frå øyane .. side 19
Osingen 1991Fargebilete av Helge Haukeland.
Osingen 1991SkriftnemndSamson Bjørke,Henning Henriksen,Kåre Herdlevær,Margit Tøsdal,Bente Bratlund Mæland
Osingen 1991Framsida er teikna avBernt Kristiansen
Osingen 1991TrykkRisan Trykk A.s, Hjelle, 5200
Osingen 1991PrisKr. 25,
Osingen 1992INNHALD Osingen Utgjeve av Os Mållag 1992https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i9d0ad22b-8f85-4c3f-94df-0ae25c9b6523/osingen-1992.pdf
Osingen 1992Elias Hansen Joletreet syng med føreord av Margit Tøsdal .. side 1
Osingen 1992Einar Ekerhovd Kreativ ungdomskultur med stø kurs! .. side 2
Osingen 1992Gustav Moberg «Lys og sorgfri alderdom» – Os gamleheim er 60 år .. side 6
Osingen 1992Henning Henriksen Lysøen – kultursentrum og turistattraksjon .. side 9
Osingen 1992Jimmy Øvredal Neven .. side 11
Osingen 1992BarnesiderElevar frå klasse 5B, 6A og 6B ved Kuv en træ skule .. side 12
Osingen 1992Erik Vangsnes Scener frå teatersoga i Os før «Fritio» .. side 16
Osingen 1992Elias Hansen Farvel til emigranterne .. side 19
Osingen 1992Gudrun Heggland Os Turlag .. side 20
Osingen 1992Henning Henriksen EWOS forskningsstasjon for betre fiskehelse .. side 22
Osingen 1992Framsida Lysøen – kulturminne i Os
Osingen 1992Foto Kåre Dalland.
Osingen 1992Skriftnemnd Samson Bjørke ,Henning Henriksen ,Kåre Herdlevær ,Margit Tøsdal
Osingen 1992Trykk Risan Trykk As – Hjelle, 5200 Os
Osingen 1992PrisKr. 25,
Osingen 1993INNHALDOsingen Utgjeve av Os Mållag 1993https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i388fe28b-3770-4ff0-9488-d477d86faf7c/osingen-1993.pdf
Osingen 1993Annanias Skorpen Det gamle meieriet. med føreord av Henning Henriksen .. side 1
Osingen 1993Tore MobergOs Turn .. side 2
Osingen 1993Elisabeth Bochon TøsdalBiblioteket – kjelde til trivnad og kunnskap .. side 6
Osingen 1993Annanias SkorpenHaust .. side 9
Osingen 1993Barnesider Elevar frå klasse 5 og 6 ved Nore 0yane skule .. side 10
Osingen 1993Elevar ved Samdal skule Rødli-kongen .. side 14
Osingen 1993Oli LilletvedtBunadsarbeid som heildagsyrke .. side 16
Osingen 1993Annanias SkorpenSyng gjennom livet!
Osingen 1993Annanias SkorpenSamhald i heimen .. side 19
Osingen 1993Jimmy Øvredal Hesta – Majo, novelle .. side 20
Osingen 1993Annanias Skorpen Vøringsfossen .. side 22
Osingen 1993Framsida Fjellheim – kulturhuset i Os
Osingen 1993FotoErik Vangsnes
Osingen 1993SkriftnemdaSamson Bjørke,Henning Henriksen, Kåre Herdlevær, Anne Margrete Lunde, Elfrid Moberg
Osingen 1993Trykk -Geo Grafisk AS Bergen
Osingen 1993PrisKr. 20
Osingen 1994INNHALDSLISTE  Osingen Utgjeve av Os Mållag 1994https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i0c42b834-d9a0-4299-896a-0fda22ca3891/osingen-1994.pdf
Osingen 1994Jorunn Ravnskog «Blåklokkeklang » .. side 1
Osingen 1994Ådne Lunde Hundre års turisme ved Bjørnsfjorden .. side 2
Osingen 1994Kåre Herdlevær Os Må llag 75 år .. side 7
Osingen 1994Magnhild Midthus Nøss Minne og meininger om barneleik .. side 10
Osingen 1994Barnsider Elevar i 5. klasse ved Nore Neset skule .. side 11
Osingen 1994Anne Valle Eldreomsorg -«Utvikling og refleksjonar .. side 15
Osingen 1994Jorunn Ravnskog «Røter» .. side 18
Osingen 1994Einar Haugland Oshaugen verkstad AS .. side 19
Osingen 1994Kåre Herdlevær Steindalssætra – eit av mange kulturminne i fjellet .. side 22
Osingen 1994Jorunn Ravnskog «Nå r det mørknar» .. side 26
Osingen 1994Annanias Skorpen Steindalssonga .. side 27
Osingen 1994Framsida Solstrand Fjord Hotel
Osingen 1994Skriftnemda Samson Bjørke ,Henning Henriksen, Kåre Herdlevær, Anne Margrete Lunde, Elfrid Moberg
Osingen 1994Teikning Åshild Skaatun
Osingen 1994Trykk Geo Grafisk AS Bergen
Osingen 1994PrisKr. 25,-
Osingen 1995INNHALDSLISTE   Osingen Utgjeve av Os Mållag 1995https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i6b662362-f6af-4f53-82ac-8d49f9c94c27/osingen-1995.pdf
Osingen 1995Henning Henriksen Fred og fargerik sameksistens .. side 1
Osingen 1995Brita Moberg Underlege dagar i 1945 .. side 2
Osingen 1995Gustav Moberg Haugsneset i krigsåra -frå fotballspel til fangeleir .. side 3
Osingen 1995Johannes Vedholm Det store bensineventyret Krigsdramaet ved Alholmen hausten 1944 .. side 8
Osingen 1995Henning Henriksen Den gamle fiskaren ser attende .. side I1
Osingen 1995Øystein Søfteland Ulven som fangeleir i krigstida .. side 12
Osingen 1995Barnesider Elevar i 6. klasse ved Lysekloster skule .. side 16
Osingen 1995Mona Svenner Solberg Elisabeth Wik Os Sanitetsforening -ein viktig ressurs i Osbygda .. side 19
Osingen 1995Henning Henriksen Julekveld .. side 21
Osingen 1995Kåre Herdlevær Om Øvreidsætra -stølsliv og litt til .. side 22
Osingen 1995Framsida Sanitetshuset.
Osingen 1995Foto Os og Fusa Posten
Osingen 1995Skriftnemnda Anna Margreta Lunde, Elfrid Moberg , Kåre Herdlevær , Samson Bjørke ,
Osingen 1995Teikning Åshild Skaatun
Osingen 1995Trykk Geo Grafisk AS Bergen
Osingen 1995Pris KR. 25,·
Osingen 1996INNHALDSLISTE   Osingen Utgjeve av Os Mållag 1996https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i9ffd7fe3-4d44-4d15-89f8-135c4f7aeadb/osingen-1996.pdf
Osingen 1996Bente Bradund MælandHAND I HAND .. side 1
Osingen 1996ÅsmUnd Lien Kvifor Ivar Aasen vart målgranskar .. side 2
Osingen 1996Armand Natvik Ingeorigt Bjørø – ein bortgøymd partiskipar .. side 4
Osingen 1996Arthur Lunde Tankar ved-eit jubileum .. side 8
Osingen 1996Barnesider EleVar i klasse 6a ved Søfteland skule .. side 10
Osingen 1996Gustav Moberg Då «fiskestrilar» frå Os , vårt steina ved Nordnes .. side 12
Osingen 1996Armand Natvik Ingebrigt Bjørø – framhald .. side 14
Osingen 1996Kristine Opheim Frå tid til anna .. sid9 20
Osingen 1996Bente Bratlund MæIand. NÅDESTUND .. side 21
Osingen 1996Framsida OSelvarverkstaden.
Osingen 1996FotoOs og Fusa Posten
Osingen 1996Skriftnemnda Anna Margreta Lunde, Elfrid Moberg, Gustav Moberg, Kåre Herdlevær, Lars Skorpen
Osingen 1996Trykk Geo Grafisk AS Bergen
Osingen 1996PrisKR. 25,-
Osingen 1997INNHALDSLISTE Osingen Utgjeve av Os Mållag 1997https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i7e398dbd-9067-478c-a6ec-8045a0a700a4/osingen-1997.pdf
Osingen 1997Henning Henriksen Ei hjelpande hand .. side 1
Osingen 1997Anders Kåre Engevik Ein livsfrisk femtiåring .. side 2
Osingen 1997Henning Henriksen Vinterkveld .. side 3
Osingen 1997Gustav Moberg Sterk ressursutnytting før i tida .. side 4
Osingen 1997Kåre Herdlevær Kolerakyrkjegardar i Os .. side 8
Osingen 1997Barnesider Elevar i 7. klasse ved Hegglandsdalen skule .. side 11
Osingen 1997Anders Kåre Engevik Kommunedelinga mellom Os og Samnanger – eit 9O-års minne .. side 13
Osingen 1997?Historia om det som ikkje vart noko av
Osingen 1997Gustav Moberg Store sjukehusplanar på Gåssand .. side 16
Osingen 1997KAre Herdlevær Gravplass på Flåten .. side 17
Osingen 1997Janne Håvarstein Intervju med Ivar Aasen på 50 års-dagen .. side 20
Osingen 1997Framsida «Midthordland» stemnar ut frå Våge på Tysnes i 1950.
Osingen 1997Foto Wilhelm Waage
Osingen 1997Skriftnemnda Anna Margreta Lunde, Elfrid Moberg, Gustav Moberg, Kåre Herdlevær, Lars Skorpen
Osingen 1997
Osingen 1997Trykk Geo Grafisk AS Bergen
Osingen 1997PrisKr. 30,·
Osingen 1998INNHALDSLISTE Osingen Utgjeve av Os Mållag 1998https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i9c67c045-9b26-4b21-99e1-f37d8ec75845/osingen-1998.pdf
Osingen 1998Jorunn Ravskog Etter festen
Osingen 1998Gustav MobergLio – garden som er så bratt
Osingen 1998Eirik LyssandEIN TYSDAGSSEILAS
Osingen 1998Jorunn RavnskogBlomen
Osingen 1998Arthur LundeTil Tyskland for freden
Osingen 1998Jorunn RavnskogKlungrerosa
Osingen 1998BarnesiderAV ELEVAR I 7. KLASSE VED SØRE ØYANE SKULE
Osingen 1998Kåre Johnsen Den store sildetida i Søre øyane
Osingen 1998Olav Hauge Notidsfenomenet Golf
Osingen 1998Barbra Røttingen Togreisa
Osingen 1999INNHALDSLISTE Osingen Utgjeve av Os Mållag 1999https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/ie8f6d671-e20c-4f73-b2e3-14dae215a6a5/osingen-1999.pdf
Osingen 1999Det gamle kommunehuset .. side 3
Osingen 1999Gustav Moberg Trevareindustrien i Os starta ved ein bekk på Heggland .. side 4
Osingen 1999Bergljot Lyssand Bjørø Gamle vers og regler .. side 7
Osingen 1999Barnesider Elevar i kl. 7A og 7B ved Søre Neset skule .. side 9
Osingen 1999Anna Margreta Lunde Bunadverkstaden .. side 12
Osingen 1999Anders Molven fortel til Lars Skorpen Krigskvardag og krisetid .. side 15
Osingen 1999Kine C.A. Barth Novella: Stilt .. side 19
Osingen 1999Kåre HerdleværRødsæter – endå eit minne frå sæterlivet .. side 21
Osingen 1999FramsidaDen nye parken på Kyrkjeflaten
Osingen 1999Foto Hilmar Flaterås
Osingen 1999Skriftnemnda Anna Margreta Lunde, Elfrid Moberg, Gustav Moberg, Lars Skorpen, Kåre Herdlevær ,
Osingen 1999Teikningar Ragnhild Svenning Berge
Osingen 1999Trykk Geo Grafisk AS Bergen
Osingen 1999PrisKr. 30,
Osingen 1999
Osingen 2000INNHALDSLISTE Osingen Utgjeve av Os Mållag 2000https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/id5cb0a1d-3bfe-4f11-ad02-bef61646a5ac/osingen-2000.pdf
Osingen 2000Bernt Kristiansen og Lars Skorpen Vestlandsmålaren Sigurd Bugge .. side 3
Osingen 2000Bente Bratlund Mæland NY DAG .. side 7
Osingen 2000Gustav Moberg Osøyro for 80 år sidan ..side 8
Osingen 2000Barnesider Elevar i kl. 7 A og 7B Ved Os skule .. Side 12
Osingen 2000Kåre Herdlevær Steffen Irgens Hagevik ser seg tilbake .. Side 15
Osingen 2000Annanias Lien Gamle rim og regler frå Os .. Side 19
Osingen 2000Jimmy Øvredal Amuletten .. SiØe 21
Osingen 2000Kåre Herdlevær Osøren Vandverk ..side 24
Osingen 2000Framsida Osøyro sett frå Haugsneset 1944, Måla av Sigurd Bugge
Osingen 2000Skriftnemnda Anna Margreta Lunde, Elfrid Moberg, Kåre Herdlevær, Gustav Moberg, Lars Skorpen
Osingen 2000Teikningar Ragnhild Svenning Berge
Osingen 2000Grafisk produksjon Geo Grafisk AS Bergen www.geo.no
Osingen 2000PrisKr. 30
Osingen 2001INNHALDSLISTE Osingen Utgjeve av Os Mållag 2001https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i8f649b69-083f-4469-93b7-5d66eac815c0/osingen-2001.pdf
Osingen 2001Anna Altmann Styrke (dikt) .. Side 3
Osingen 2001Kåre Herdlevær Nils Tveit .. Side 4
Osingen 2001Lars Skorpen Den amerikanske draumen .. Side 6
Osingen 2001Barnesider Elevar i kl. 7 A og 7B Ved Kuventræ skule .. Side 10
Osingen 2001Limerieks .. Side 13
Osingen 2001Johannes Vedholm Her har dei rydja og bygt .. Side 14
Osingen 2001Elfrid Moberg Forsyningsnemnda – eit livsviktig organ i krigsåra .. Side 17
Osingen 2001Gustav Moberg Eit midtpunkt i teaterlivet i Os i femti år – Karla Særvold .. Side 22
Osingen 2001Miniteikneserie .. Side 26
Osingen 2001Lars Skorpen I kjølvatnet .. side 28
Osingen 2001Framsida viser Os Musikkforening i Finnebrekka 17. mai 1962.
Osingen 2001Foto Øyvind Tøsdal.
Osingen 2001Skriftnemnda Anna Margreta Lunde, Elfrid Moberg, Gustav Moberg, Lars Skorpen, Kåre Herdlevær
Osingen 2001Trykk Geo Grafisk AS Bergen
Osingen 2001PrisKr. 30
Osingen 2002INNHALDOsingen Utgjeve av Os Mållag 2002https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/ib4323526-d19a-464e-9231-d2804d412d38/osingen-2002.pdf
Osingen 2002Jimmy Øvredal Ta meg med .. side 3
Osingen 2002Bernt Kristiansen og Lars Skorpen Treskjerarane Ola og Jakob Hjelle .. side 4
Osingen 2002Gustav Moberg Samtale med Jakob Hetleflåt Snr. .. side 9
Osingen 2002Barnesider Elevar frå Nore øyane skule .. side 14
Osingen 2002Anders Hauge Der måndagar ikkje finst .. side 18
Osingen 2002Barbra Røttingen Vektlause draumar .. side 20
Osingen 2002Magnhild Midthus Nøss og Kåre Herdlevær Os Pensjonistforening 25 år .. side 27
Osingen 2002Nina Gading Kristiansen Å samla på papirdokker .. side 31
Osingen 2002Teikningar Vidar Mæland
Osingen 2002Framsida Ola og Jakob hadde begge oppdrag for Os kyrkje, mellom anna desse brurestolane, eit dåpsskrin, ei kollektbøsse og ymse restaureringsarbeid.
Osingen 2002
Osingen 2002Skriftnemnda Anna Margreta Lunde, Elfrid Moberg, Gustav Moberg, Lars Skorpen, Kåre Herdlevær
Osingen 2002Trykk Geo Grafisk AS Bergen
Osingen 2002PrisKr. 30,-
Osingen 2003INNHALDOsingen Utgjeve av Os Mållag 2003https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i3969bf29-e070-4193-a2b2-feb8dba97ec5/osingen-2003.pdf
Osingen 2003Kirsten Kårbø I lukkeland .. side 3
Osingen 2003Kari Margrethe Hægland MOLDEGÅRD, minne frå eldre dagar .. side 4
Osingen 2003Øystein Søfteland ULVEN – frå klostergods til statsskogar .. side 8
Osingen 2003Kåre Herdlevær Losje «Midthordland» .. side 14
Osingen 2003Barnesider Elevar frå Nore Neset skule .. side 17
Osingen 2003Lars Skorpen Nore Neset skule 1893 – 2003 .. side 22
Osingen 2003Henry Lunde og Arthur Lunde Søre Neset Musikklag 50 år .. side 29
Osingen 2003Gustav Moberg Sørstrøno for 50-60 år sidan. Leif Strønen fortel .. side 32
Osingen 2003Tarjei HovlandMotorsykkelen .. side 34
Osingen 2003Framsida Hovudbygningen på Moldegård.
Osingen 2003Skriftnemnda Anna Margreta Lunde, Elfrid Moberg, Gustav Moberg, Lars Skorpen, Kåre Herdlevær
Osingen 2003Trykk Grafisk Team AS Bergen
Osingen 2003PrisKr. 40,-
Osingen 2004INNHALDOsingen Utgjeve av Os Mållag 2004https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/ib0b74d08-6a20-44e4-8bee-be166752d63c/osingen-2004.pdf
Osingen 2004Henning Henriksen Englesong over Betlehem .. side 3
Osingen 2004Helsingar .. side 4
Osingen 2004Lars Skorpen Olaf Hanssen Forskar og formidlar .. side 5
Osingen 2004Anders Hovden Norskdomsmannen Olaf Hanssen .. side 7
Osingen 2004Gustav Moberg Haugsnesingen-eit minne om barnekulturen i Os .. side 9
Osingen 2004Øystein Søfteland Framvoksteren av skogkulturen på Søfteland .. side 14
Osingen 2004Barnesider Elevar frå Lysekloster skule .. side 20
Osingen 2004Aslaug Aadland Å vera småjente på Lio .. side 22
Osingen 2004Kåre Herdlevær Losje «Ole Bull» .. side 25
Osingen 2004Lars Skorpen Tenåring tett på tyskarane. Bitten Lyssand fortel til Lars Skorpen .. side 28
Osingen 2004Framsida Garden Lio,
Osingen 2004foto Helge Haukeland
Osingen 2004Skriftnemnda Anna Margreta Lunde, Elfrid Moberg, Gustav Moberg, Lars Skorpen, Kåre Herdlevær
Osingen 2004Trykk Grafisk Team AS Bergen
Osingen 2004PrisKr. 40
Osingen 2005INNHALDOsingen Utgjeve av Os Mållag 2005https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/ic2d8bb6d-72bf-4965-9ffd-4337102c4be2/osingen-2005.pdf
Osingen 2005Barbra Rottingen Sommarnatt .. side 1
Osingen 2005Odin Leirvåg Møsnuken – ein lagnad i Lufrwaffe .. side 2
Osingen 2005Barbra Rottingen Nærare .. side 5
Osingen 2005Olav Molven Småstubbar, Kameratar og Jordnøtt og iskrem .. side 6
Osingen 2005Lars Skorpen Skilsmisse etter 18 års lukkeleg samliv .. side 7
Osingen 2005Kåre Herdlevær Hans Bakketeig «still going strong» .. side 9
Osingen 2005Barbra Rottingen Elv .. side 12
Osingen 2005Synne Ulltang Novella FRl .. side 13
Osingen 2005Jimmy Øvredal For dei gav oss ein arv .. side 14
Osingen 2005Olav Molven Sundagsrrening i Mobergshaugane .. side 18
Osingen 2005Olav Molven Bli til noko .. side 19
Osingen 2005Olav Molven Røykarane .. side 20
Osingen 2005Kåre Herdlevær Minneparken .. side 21
Osingen 2005Barbra Rottingen Seglaren .. side24
Osingen 2005Barnesider ved 7. klasse, Søfteland skule .. side 25
Osingen 2005Framsida Os Turnfo rening, 17. mai 1949.
Osingen 2005Foto lånt av A. Nicolaysen
Osingen 2005Skriftnemnda Anna Margreta Lunde, Elfrid Moberg, Gustav Moberg, Lars Skorpen, Kåre Herdlevær
Osingen 2005Trykk Grafisk Team as Bergen
Osingen 2005PrisKr. 40,-
Osingen 2006INNHALDOsingen Utgjeve av Os Mållag 2006https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/if4157cb4-281e-4940-851e-f13c978c717c/osingen-2006.pdf
Osingen 2006«Tio har gått med store steg» .. 3
Osingen 2006Frå Seim til Os .. 3
Osingen 2006Lars Skorpen Karolinen i Samnanger .. 4
Osingen 2006Olav Molven Daniel Grindevoll – lærar og motstandsmann .. 7
Osingen 2006Olav Molven Songaren ..
Osingen 2006Olav Molven Søndagane med tog ..
Osingen 2006Terje Bøthun Symjesporten i Os
Osingen 2006Kåre Herdlevær Paul Moberg sitt Misjonssogeatlas
Osingen 2006Kåre Herdlevær Til skulen frå Sørstrøno til Nordstrøno ..
Osingen 2006Åsmund Lien Men Maalmennene gjeng som Villdyr ..
Osingen 2006Åsmund Lien Arven frå vikingtida ..
Osingen 2006Hilde Marie Årdalsbakke På kanten av stupet ..
Osingen 2006Olav Molven Storfisken .. 27
Osingen 2006Amalgam .. 27
Osingen 2006BarnesiderELevar frå Hegglandsdalen skule .. 28
Osingen 2006Skriftnemnda Anna Margreta Lunde, Elfrid Moberg, Terje Bøthun, Terje Hatvik, Kåre Herdlevær
Osingen 2006Trykk Grafisk Team as Bergen
Osingen 2006PrisKr. 40,
Osingen 2007INNHALDOsingen Utgjeve av Os Mållag 2007https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/ifa825eb8-eb6f-456f-b242-d79a5631b61d/osingen-2007.pdf
Osingen 2007Jimmy Øvredal Vintervarsel .. 3
Osingen 2007Norvald KobbeltvedtMed osingar på trebåtfestival .. 4
Osingen 2007Norvald KobbeltvedtBodil og Reidar Hylland .. 6
Osingen 2007Jimmy Øvredal Een Høst rycker fræm! .. 8
Osingen 2007Barbra RøttingenKåre Herdlevær .. 9
Osingen 2007Hildegun NordstrønenDjevelen bur under trappa .. 14
Osingen 2007Hildegun NordstrønenOm dialektar og mobilar ein fin sommardag i Søre øyane .. 16
Osingen 2007Olav MolvenBernt og Lars – arbeidsglade formidlarar .. 18
Osingen 2007Jimmy Øvredal Flyverne .. 28
Osingen 2007Jimmy ØvredalFrosrrøgen .. 28
Osingen 2007Jimmy ØvredalLarsok .. 29
Osingen 2007Barnesider 6A og 6B, Kuventræ skule .. 30
Osingen 2007SkriftnemndBarbra Røttingen, Hildegun Nordstrønen, Norvald Kobbeltvedt, Elfrid Moberg, Terje Bøthun
Osingen 2007Trykk Grafisk Team as Bergen
Osingen 2007PrisKr. 40
Osingen 2008INNHALDOsingen Utgjeve av Os Mållag 2008https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i980c92ef-ec33-4da2-a81e-771db265a1c1/osingen-2008.pdf
Osingen 2008Til lesaren ..s. 2
Osingen 2008Øya ·ein blå kveld i mai .. s. 3
Osingen 2008Bernt Kristiansen .. s. 4
Osingen 2008Jentekoret ved Os Ungdomsskule .. s. 5-8
Osingen 2008Katten på Hauge .. s. 9
Osingen 2008Kjellfrid Angelskår .. s. 10-11
Osingen 2008Fjellvandring i Os .. s. 12-14
Osingen 2008Intervju med Mette Samdal .. 2.15-17
Osingen 2008Det var vel Biggies som vann krigen? .. s. 18-21
Osingen 2008Olav H. med Åse B. ut i den store verden .. s. 22-23
Osingen 2008Husmortrim .. s. 24
Osingen 2008Barnesider .. s. 25-27
Osingen 2008Eit uhell .. s. 28-29
Osingen 2008Heggen der heime .. s. 30
Osingen 2008Øyane .. s. 36
Osingen 2008Pris kr. 50
Osingen 2008Foto Tom Nordstrønen
Osingen 2009INNHALDOsingen Utgjeve av Os Mållag 2009https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/ib2402147-af53-4252-ba57-8ffeca9ca5e7/osingen-2009.pdf
Osingen 2009Til lesaren .. s. 2
Osingen 2009Ein vestlending .. s. 3
Osingen 2009Stemningsrapport frå Skulptursymposium 2009 .. s. 4-7
Osingen 2009Vårløysing .. s. 8
Osingen 2009Tarzan – mannen og mytane .. s. 9-12
Osingen 2009Per Kristian Hægland -festivalgeneralen .. s. 13-15
Osingen 2009Barnesider .. s. 16-17
Osingen 2009Di fleste snakka sånn så meg .. s. 18-22
Osingen 2009Ole Reinert Berg-Olsen – osing med «spelemannspris» .. s. 23-25
Osingen 2009Staten og vi .. s. 26-27
Osingen 2009Hundre år med nynorsk .. s. 28·29
Osingen 2009Raudt håp i det kvite .. s. 30·31
Osingen 2009Pris kr. 50,-
Osingen 2009Foto framside Hildegun Nordstrønen
Osingen 2009Foto Tom Nordstrønen
Osingen 2010INNHALDSLISTEOsingen Utgjeve av Os Mållag 2010https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/ib540c866-1823-46d8-a482-e635157e0a15/osingen-2010.pdf
Osingen 2010Trollbunden av Lysøya .. s. 3
Osingen 2010Luftige svev ved OS Mc&Mx Klubb .. 5. 8
Osingen 2010Fram frå gøymsla .. 5. 12
Osingen 2010Steindalsætra .. 5. 14
Osingen 2010Kåre og Ålaug Herdlevær .. 5. 15
Osingen 2010Barnesider .. s. 16
Osingen 2010Pernille – moterevolusjon på Osøyro .. s. 18
Osingen 2010Houston, we’ve had a problem .. 5. 21
Osingen 2010Lause blad frå ei lektoral minnebok .. s. 26
Osingen 2010Vangsgutane – eit 70-årsjubileum .. s. 28
Osingen 2010Når det siste lauvet fell .. 5. 30
Osingen 2010Målpris til Kjetil Vasby Bruarøy .. 5. 34
Osingen 2010Credo .. 5. 35
Osingen 2010Pris kr. 50,-
Osingen 2010På framsida Whlliam Havsgård og Marco Matre.
Osingen 2010Foto framside Kjetil Vasby Bruarøy
Osingen 2010Foto Tom Nordstrønen
Osingen 2011INNHALDOsingen Utgjeve av Os Mållag 2011https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/if7f6ade8-c619-4355-9711-91223a146ade/osingen-2011.pdf
Osingen 2011Jimmy Øvredal diktaren utanfor allfarvegen .. 3
Osingen 2011Jimmy ØvredalDikt av Jimmy Øvredal .. 6
Osingen 2011Sorgsam song for Fjellheim .. 7
Osingen 2011100 år med Fjellheim .. 8
Osingen 2011Os Rock’n LoL 5 år .. 14
Osingen 2011Barnesider .. 16
Osingen 2011Det starta som syklande sårskiftar .. 18
Osingen 2011Fram frå gløymsla .. 22
Osingen 2011Bjørnefjorden Golfklubb .. 24
Osingen 2011Leif Harald Lekven  .. 27
Osingen 2011Første skulehuset i Os  .. 28
Osingen 2011Med sola i auga .. 30
Osingen 2011Målprisen  .. 31
Osingen 2011Foto framside Eva May Nordstrønen
Osingen 2011Foto Tom Nordstrønen
Osingen 2012INNHALDOsingen Utgjeve av Os Mållag 2012https://bjornafjorden.kommune.no/_f/p1/i99b578cb-e396-4dca-a1a1-a33c67e09f0b/osingen-2012.pdf
Osingen 2012Bygdedans, danseband og andre bandar 3
Osingen 2012Reinsdyr fekk losji i Os 8
Osingen 2012Motstandsrørsla i Os – solid støtte for Saborg 9
Osingen 2012Hans Olaf Hansen, forfattaren av den første norske litteraturhistoria 14
Osingen 2012Med kortklipt hår, kloggar på beina og beinet under stanga – oppvekst i nyare gamledagar 17
Osingen 2012Barnesider20
Osingen 2012Hundreårsjubilanten Ivar Tvedt (1912-1998) 22
Osingen 2012Djupnesyn 24
Osingen 2012Framsida ?.
Osingen 2012Skriftnemnda Marie Hauge, Mari Lyssand, Terje Bøthun og Elfrid Moberg sit i skriftnemnda for årets utgåve. Hege Iren Svensen har stått for bladbunaden.
Osingen 2012Trykk Osingen er trykt i 1500 eksemplar hos A2G.
Osingen 2012Pris kr. 50,-
Osingen 2013Ingen årbokIngen årbok
Osingen 2014Ingen årbokIngen årbok
Osingen 2015Ingen årbokIngen årbok
Osingen 2016OSINGEN 2016Osingen 1.nye årgang. 100 sider. Salspris kr 200Kan kjøpast hjå https://www.ossogelag.no/om-oss/
Osingen 2016FramsidaOs Sogelag. Fargebilde av Jimmy Øvredal og trollfurua
Osingen 2016 Fotograf: Jarl A. Aspaker
Osingen 2016TittelsideSvart/kvitt foto av Jimmy Øvredal og Innhald
Osingen 2016Side 2Om Osingen. Om forfatterne.
Osingen 2016Oddbjørn KlyveOppstart av Os sogelag med stiftingsmøte 15.3.2016
Osingen 2016Øystein MobergLys frå Gåssand kraftstasjon
Osingen 2016Jimmy ØvredalØrnemannen
Osingen 2016Jon Sæbø SøftelandFjøsnissen Borg (i Otto Hæglands skikkelse)
Osingen 2016Jostein HausbergFangst av levande rev
Osingen 2016Jimmy ØvredalÅrane
Osingen 2016Jan GaassandSegn om eit kortspel (rndt 1940)
Osingen 2016Anne Elisabeth Stub HopenPostveier med hovedvekt på postveiene i Os
Osingen 2016Johannes J. Bø, 1973Om Bø-kyrkja i Os
Osingen 2016Vidar Bratlund-MælandHeimkjær Kollkar
Osingen 2016Annonsørar13 annonsar
Osingen 2016Oddbjørn KlyveOs prestegard – ei perle på Osøyro
Osingen 2016Jarl A. AspakerOsbanevogna på Kismul sku` heim
Osingen 2016Jarl A. AspakerOsbygda før og nå – foto frå 1910 og frå 2016 frå Skeie i Os
Osingen 2016Midtsiden.noOsbygda 2016 – Årskavalkade januar – november i tekst og bilde
Osingen 2016Siste omslagsideGammelt kart med Grunde paa Osøren og Landboden
Osingen 2017OSINGEN 2017Osingen 2.nye årgang. 132 sider. Salspris kr 200Kan kjøpast hjå https://www.ossogelag.no/om-oss/
Osingen 2017FramsidaOs Sogelag. Fargebilde av Gry Skarstein på Nordkapp
Osingen 2017 Fotograf: Matti Bernitz
Osingen 2017TittelsideOsingen 2017 Os sogelag. Sv./kv. bilete av svane. Foto: Midtsiden
Osingen 2017SkriftnemndaInnhald og skriftnemnd
Osingen 2017Jarl A. AspakerOsingen Gry Skarstein vant 71 grader Nord
Osingen 2017Oddbjørn KlyveKva har skjedd i Os sogelag 2017?
Osingen 2017Tore MobergFjellheim bør vera med i ei heilskapeleg utvikling av Liv på Øyro
Osingen 2017Arne AarsethGustav Bahus Eftf
Osingen 2017Eli SaltnesBjørnafjorden kommune ei nyskaping? Os og Osingen gjennom tidene
Osingen 2017Annonsørar15 annonsar
Osingen 2017Olav SøftelandFire kyr for ein koparkjel
Osingen 2017Anita SkippervikBrubygging langs den Stavangerske postvegen i Os mellom 1780-1850
Osingen 2017Lars SkorpenMargit Tøsdal – Frå skulestova til Stortinget
Osingen 2017Olav SøftelandGeneralmajor Mons Haukeland – Heimevernets far frå Søfteland
Osingen 2017Tove NøssFakta og fiksjon om Madam Ane
Osingen 2017Bjarne ØvredalRestaureringa av Botnahytto
Osingen 2017Ingun MeilerKarla Særvold – Revydronning og motstandskvinne
Osingen 2017Ingun MeilerNina Neumann – med iskremproduksjon på Elvebakken kafe
Osingen 2017Kåre StrømNesjakrinsane 125 år – Søre- og Nore Neset som eigne skulekrinsar
Osingen 2017Ingunn HauglandVedholmen landhandel
Osingen 2017Jostein HausbergØstersoppdrettaren i Os (Magnus Røttingen)
Osingen 2017Jostein HausbergA/S Hydravinsj 1947 – 1986 Frå gründerbedrift til Os største arbeidsplass
Osingen 2017Arne AarsethM/S Midthordland
Osingen 2017Ragnar NesheimGaasand kraftstasjon
Osingen 2017Midtsiden.noOsbygda i desember 2016
Osingen 2017Midtsiden.noOsbygda i 2017 – januar – november
Osingen 2018OSINGEN 2018Osingen 3.nye årgang. 128 sider. Salspris kr 200Kan kjøpast hjå https://www.ossogelag.no/om-oss/
Osingen 2018FramsidaOs Sogelag. Svart/kvitt bilde av Arne Mæland
Osingen 2018 Fotograf: Anne-Margrethe Matre Hjemdal
Osingen 2018Jostein HausbergKva har skjedd i Os Sogelag 2018? Foto: Jostein Hausberg
Osingen 2018Anne-Margrethe Matre HjemdalSkjønte aldri at eg skulle bli kunstnar – intervju med Arne Mæland
Osingen 2018Arne Aarseth40 år med Fritio i Os
Osingen 2018Ingebjørg E. AstrupMitt møte med Fritio
Osingen 2018Wenche Goss-GiilFRITIO – et kraftsentrum i Os, der jeg møtte Os-sjela!
Osingen 2018Mia BrambaniFantastiske Fritio
Osingen 2018Arne AarsethIngen Fritio utan Fjellheim
Osingen 2018Tore MobergTeppefall for Fjellheim etter 80 år?
Osingen 2018Kåre JohnsenKrigsåra 1940 – 45
Osingen 2018Ragna RøttingenMinne frå krigen
Osingen 2018Wenche NøssMaleno og meieriet. Om Malene Midthus
Osingen 2018Laila M. BruarøyLars A. Strønen sitt gardsmuseum på Nordstrøno
Osingen 2018Kjell Harald LundeDet stod om GULL – om Sigmund Søfteland
Osingen 2018Jostein HausbergOs mest alsidige idrerttsmann – John Lepsøy
Osingen 2018Samson BjørkeVestlandet sin største skifabrikk – Hjelles skifabrikk
Osingen 2018Arne Aarseth«Peking» – ei hjørnesteinsverksemd i Os
Osingen 2018Tore LyssandEin keisarleg herregard – om Moldegård
Osingen 2018Kjell Harald LundeKjærleikens ferjeleie – Minne frå Halhjemskaien på seksti-talet
Osingen 2018Hedvig NytræKunstnaren Jakob Hjelle
Osingen 2018Lars SkorpenOs Aero Klubb
Osingen 2018Anne-Margrethe Matre HjemdalDen gamle garden på Lio
Osingen 2018Geirmund DyrdalFerstad, ein gamal gard frå 1700-talet
Osingen 2018Annonsørar22 annonsar
Osingen 2019OSINGEN 2019Osingen 4.nye årgang. 116 sider. Salspris kr 200
Osingen 2019FramsidaOs Sogelag. Fargebilde av Erling AndersenKan kjøpast hjå https://www.ossogelag.no/om-oss/
Osingen 2019 Fotograf: Trygve Hillestad, BA
Osingen 2019Geirmund DyrdalKva hende i Os Sogelag 2019?
Osingen 2019Jostein HausbergMed 100 norske meisterskap og 11 kongepokalar (Erling Andresen)
Osingen 2019Tove Nøss-HåvardstunDistriktslege i Os Harald Fredrik Gade (1904 – 1976)
Osingen 2019Marit Skorpen SteffensenEin vellukka helsedag i Os laudag 8. oktober 1938
Osingen 2019Marit Skorpen SteffensenMinne frå eit skuleår på Moldegård
Osingen 2019Jimmy ØvredalVatnet og Grålio som ferdselsvegar i farne dagar
Osingen 2019Jostein HausbergOs skyttarlag 100 år i 1991 – Gratulationshymne frå Jimmy Øvredal
Osingen 2019Harald LyssandEmigrant til Chicago på femtitalet
Osingen 2019Olav SøftelandNils R. Haukeland og treskofabrikken på Søfteland
Osingen 2019Jostein HausbergKanonane på Tøsdal
Osingen 2019Jostein HausbergUbåt-rekruttskule i Hatvik
Osingen 2019Bjarne Øvredal  og Gustav MobergEit 75 års minne om ei redningsbragd i Os 1944 – 2019
Osingen 2019Yngve NedrebøAskemysteriet (Hans Johannesen Sørstrønen)
Osingen 2019Norvald Johan KobbeltvedtRøykstova på Hauge
Osingen 2019Midtsiden.noOsbygda i 2018/2019
Osingen 2019Annonsørar19 annonsar
Osingen 2020OSINGEN 2020Osingen 5.nye årgang. 160 sider. Salspris kr 250Kan kjøpast hjå https://www.ossogelag.no/om-oss/
Osingen 2020FramsidaOs Sogelag. So sa di – lesar. Foto: May L. Vågen
Osingen 2020Geirmund DyrdalKva har skjedd i Os Sogelag 2020 ?
Osingen 2020Os SogelagHelsing til nye Bjørnafjorden mållag!
Osingen 2020Anne-Margrethe Matre HjemdalFire friske fyrar – forfattarane av dialektordboka So sa di
Osingen 2020Erik Vangsnes«So sa di» – ei skattkiste om osmålet
Osingen 2020Jostein HausbergFugleskyting i Bergen – innført av Hanseatane
Osingen 2020Åsmund LienFrå sjø til land. Ein liten glytt inn i samferdslesoga
Osingen 2020Tor LundePå kyrkjeveg – dei gamle kyrkjevegane og sokneinndelinga
Osingen 2020Jimmy ØvredalHelsing til Kvitstova – Os kyrkje 125 år i 1995
Osingen 2020Ståle LotheApotekarane på Nedrebø i Os
Osingen 2020Sølvi WalleSlottet på Osøyro
Osingen 2020Wenche NøssAnna Midthus Rød
Osingen 2020Anna Midthus RødGamle juleskikkar
Osingen 2020Anna Midthus RødGlimt frå gamle dagar
Osingen 2020Magni Birkeland,
Osingen 2020Anne Karin Lepsøy ogTradisjonsmat frå Os
Osingen 2020Marit Skorpen Steffensen
Osingen 2020Anne-Margrethe Matre HjemdalKrF: Starten var i Os – om Ingebrikt Bjørø                                                                   
Osingen 2020Anne-Margrethe Matre HjemdalSlett ingen mørkemann – Reidun Bjørø om farfaren I. Bjørø
Osingen 2020Anne-Margrethe Matre HjemdalGladlynt partibyggjar – Rolv Bjørø om farfaren Ingebrikt B.
Osingen 2020Ingunn Anne HauglandKristoffer Brimsholm 2. verdskrig 1939 -1945
Osingen 2020Tore Moberg75 år sidan DS «Fusa» vart torpedert og seinka av allierte fly
Osingen 2020Olav OveråMons Lien – ein modig mann
Osingen 2020Jostein HausbergFlaterås under krigen
Osingen 2020Jostein HausbergFangeleiren på Haugsneset
Osingen 2020Anne-Margrethe Matre HjemdalIrisfabrikken vert til
Osingen 2020Anne-Margrethe Matre HjemdalEi av Irisjentene – Hanna Hjemdal
Osingen 2020Anne-Margrethe Matre HjemdalNesten heile arbeidslivet på Irisen – Sigurd Flaterås
Osingen 2020Arne AarsethOm elvar, bekkar og vatn i Osbygda
Osingen 2020Øyvind TøsdalHoppbakken på Tøsdal – og nokre avsporingar
Osingen 2020Midtsiden.noOsbygda frå Midtsiden Oktober 2019  – september 2020
Osingen 2020Annonsørar21 annonsar
Osingen 2021OSINGEN 2021Osingen 6.nye årgang. 164 sider. Salspris kr 250
Osingen 2021FramsidaOs Sogelag. Bilde av Anders Hauge og Ole Moberg HaugeKan kjøpast hjå https://www.ossogelag.no/om-oss/
Osingen 2021 Svart/kvitt foto: Bergens Tidende 1962
Osingen 2021Geirmund DyrdalKva skjedde i Os Sogelag sept. 2020 – aug. 2021?
Osingen 2021Erik VangsnesSamferdslehistoria – kort og godt fortald. Om boka Osbilane.
Osingen 2021Frank Marton Pedersen«Galnemåndagen» 11. mars 1822 – 44 menn mista livet på havet
Osingen 2021Mari LyssandEin kommunekavalkade 1837 – 2020
Osingen 2021Jostein HausbergTankssperringar midt i Os sentrum
Osingen 2021Norvald Johan KobbeltvedtMusikkstemnet på Os
Osingen 2021Olav SøftelandE39 Os-Bergen – ei 60-årig lidingssoge
Osingen 2021Lars BuOppvekst på Moldegård
Osingen 2021Anne-Margrethe Matre HjemdalFlyulukka i Øvredalen 19.mars 1966
Osingen 2021Jo Rune Ugulen KristiansenSkulestriden i Os i 1960-åra – Gjer du deg, eller er du osing?
Osingen 2021Anne-Margrethe Matre HjemdalOsøyro i mitt hjarta – intervju med Herborg Sunde Jentoft
Osingen 2021Jostein HausbergJan Borgen «Supertrenaren» i Os Turnforening
Osingen 2021Birger HaugdalAlf Aarseth, «kvardagsarkitekten» på Bahus møbelfabrikk
Osingen 2021Lars SkorpenForfattar Lars Skorpen: Skriveinspirasjon
Osingen 2021Midtsiden.noOsbygda frå Midtsiden: Oktober 2020  – juni 2021
Osingen 2021Annonsørar21 annonsar
Osingen 2022OSINGEN 2022Osingen 7.nye årgang. 176 sider. Salspris kr 250
Osingen 2022FramsidaOsingen 2022. Os Sogelag. 4.og 5. klassetur Røttingo 1956Kan kjøpast hjå https://www.ossogelag.no/om-oss/
Osingen 2022 Foto: Nils Søvik 1956. Svart/kvitt-bilde utlånt av Erling Bruarøy.
Osingen 2022Geirmund DyrdalKva hende i Os sogelag i sept. 2021 – sept. 2022?
Osingen 2022Eli Liv Søvik SaltnesTrolldomsprosessane i Os
Osingen 2022Kjell Harald LundeRamsholmen ved Halhjem: – Her har menneske vorte avretta
Osingen 2022Øyvind TøsdalHardingaholo; overnattingsplassen for hardingar på Lepsøyneset
Osingen 2022Jo Rune Ugulen KristiansenGamle kart frå Os i Riksarkivet
Osingen 2022Geirmund DyrdalDen kansellerte Amerikaturen
Osingen 2022Mari LyssandKvardagsliv i stikkordsform frå M.K. Olsen
Osingen 2022Jostein HausbergSøre Øyane i Os under krigen
Osingen 2022Jostein HausbergHetleflåten under krigen
Osingen 2022Øyvind TøsdalOsmønstringane – dei største dugnadene i Os nokon gong
Osingen 2022Tove Nøss-HåvardstunDen folkekjære soknepresten – Bjørn Godø Zachariassen
Osingen 2022Anne Karin Lepsøy og Vigdis TunoldNorske Kvinners Sanitetsforening i Os
Osingen 2022Mette SamdalOs musikkforening gjennom 120 år
Osingen 2022Midtsiden.noOsbygda – Biletkavalkade frå Midtsiden Juli 2021 – juni 2022
Osingen 2022Annonsørar21 annonsar
Osingen 2023OSINGEN 2023Osingen 8.nye årgang. 160 sider. Salspris kr 250.Kan kjøpast hjå https://www.ossogelag.no/om-oss/
Osingen 2023FramsidaOsingen 2023. Os Sogelag. Første passbåt i plast Askvik 1957.
Osingen 2023Geirmund DyrdalFoto: Askvik 1958 Svart/kvitt-bilde utlånt av Henrik Askvik.
Osingen 2023Geirmund DyrdalKva hende i Os sogelag okt 2022 til sept 2023?
Osingen 2023Øyvind TøsdalLaksestriden i Oselvo
Osingen 2023Øyvind TøsdalPerlefiske i Oselvo
Osingen 2023Mari LyssandKvernene på Heggland
Osingen 2023Geirmund DyrdalTrollbunden av Lysøya
Osingen 2023Henrik AskvikFeriekoloniane i Os på Ferstad og Kuhnle
Osingen 2023Øyvind TøsdalBåteventyret Henrik J. Askviks Sønner A/S
Osingen 2023Jostein HausbergER-AN – Ei interessant 90-års soge fortalt av Erling Andersen d.y.
Osingen 2023Jostein Hausberg  Haugsneset under krigen
Osingen 2023Jostein HausbergMobergsvika under krigen
Osingen 2023Anne-Margrethe Matre Hjemdal ogBrødr Borgen Betong
Osingen 2023Øyvind TøsdalSkoproduksjon på Osøyro
Osingen 2023Tove Nøss-HåvardstunLeikar og rampestrekar
Osingen 2023Kjell Harald LundeOnkelen – Albert Særvold
Osingen 2023Hallvard LyssandDen gule stripa gjennom Os-jazzen
Osingen 2023Midtsiden.noOsbygda – Bildekavalkade frå Midtsiden juli 2022 – juni 2023
Osingen 2023Annonsørar21 annonsar